ANG MGA KATOTOHANAN TUNGKOL SA DROGA

Ang Ang Katotohanan Tungkol Sa Mga Droga ay isang serye ng labintatlong booklet na may mga larawan at nagbibigay impormasyon tungkol sa mga droga na naglalaman ng mga katotohanan tungkol sa mga pinaka-karaniwang inaabusong mga droga.

Ang website na ito ay nagtataglay ng buong teksto ng mga booklet na ito, na partikular na isinulat para sa mga kabataan, ngunit nagtataglay ng mga katotohanang kailangan ding malaman ng mga nakatatanada.

Naisulat sa simpleng wika, madaling maintindihan, at makukuha sa 22 wika, ipinaliliwanag ng impormasyong ito ang pisikal at pangkaisipang mga epekto ng mga droga sa isang tao. Sinasabi nito ang tunay na mga kuwento ng mga taong gumamit ng mga droga at nalulong sa mga ito.

Kung mayroong nagsusubak na magtulak ng droga sa iyo, o kung nag-iisip kang gumamit ng droga o gumagamit na nito, o kung may kilala kang taong gumagamit ng mga droga, tingnan ang site na ito para makuha mo ang lahat ng impormasyong kakailanganin mo para makagawa ng impormadong desisyon.

Ang unang bahagi, na pinamagatang Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga, ay nagbibigay ng makatotohanan at maikli ngunit siksik na pananaw ng eksaktong ano ba ang mga droga, paano gumagana ang mga ito at ano ang ginagawa ng mga ito. Ibinibigay din nito ang sikat na mga tawag pati na rin ang pangmatagalan at panandaliang mga side effect ng pinaka-karaniwang mga substansya. Bilang isang booklet, ito ang inirerekomendang pangkaraniwang ibinibigay para sa pamamahagi sa alinmang komunidad at para sa pamamahagi sa mga kaibigan, pamilya at iba pa.

Ang bawat indibidwal na droga ay mayroong sarili nitong bahagi, may marami pang mga katotohanan at mga kuwento ng mga gumagamit. Maaari mong piliin kung tungkol sa aling droga ang gusto mong basahin.

Ang mga booklet at ang site na ito ay materyales para sa kahit na sino - mga bata, mga magulang, mga guro, mga counselor, mga opisyal na tagapagpatupad ng mga batas, mga youth worker, mga espesyalista sa pag-agap sa droga at rehabilitasyon at mga health professional.

Para mabasa ang mga booklet, i-click lang ang isa sa mga cover sa itaas.

Ang labintatlong booklet tungkol sa impormasyon sa mga droga ay libre rin at mao-order bilang isang set, o bawat isa sa mga ito ay mao-order nang hiwa-hiwalay kahit gaano karami. I-click ito para makahingi ng mga booklet ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga.