Drug-Free World Foundation ng Japan Pinabulaanan Ang
Mga Kasinungalingang Nagpapakilala sa Mga Designer Drug Bilang “Hindi Mapanganib”
Ang sintetikong marijuana ay tinatawag na dappo habu sa Japan—“mga drogang nakakaligid sa batas”—at ang hindi sikat nitong pangalan ay maaaring isang mahalagang salik sa mababang kaalaman ng publiko tungkol sa mapapanganib na epekto nito. Gayunpaman mula Enero hanggang Mayo 2012, higit pa sa 100 naiulat na mga pagbisita sa emergency room ay kaugnay sa mga sintetikong droga.
magbasa pa >>
Nagbibigay-lakas sa Epektibong Edukasyon sa Isang Pangunahing “Drug Pipeline”
Ang misyon ng Community Alliances for Drug-Free Youth (CADFY) ay ang magtaguyod mga komunidad na ligtas at malaya sa droga. Ganoon ang ginagawa namin sa pagsuporta sa National Drug Control Strategy (Stratehiya para sa Pambansang Pagkontrol sa Droga), na iniutos mula sa President’s Office of National Drug Control Policy (Tanggapan ng Pangulo para sa Pambansang Patakaran sa Pagkontrol sa Droga).
magbasa pa >>
Hepe ng Pulisya Pinuri Ang Programang Ang Katotohanan Tungkol sa
Mga Droga
Bilang Hepe ng Polisya ng Babbitt, Minessota, at isang EMT at bumbero rin, nakapagligtas na ng mga buhay si Chad Loewen. Sa kanyang dalawang papel bilang Hepe at pinuno ng edukasyon sa droga para sa departamento, sinasabi niyang ngayon ay nagliligtas siya ng mga buhay sa pamamagitan ng programa ng Foundation for a Drug-Free World na Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga.
magbasa pa >>
1