LIBRENG BOOKLET NG ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA MGA DROGA

ORDER THIS BOOKLET

[?]

Ang mga droga ay naging bahagi na ng ating kultura simula pa noong kalagitnaan ng nakaraang siglo. Pinasikat noong mga 1960 ng musika at pangkalahatang pamamahayag, sinasakop ng mga ito ang lahat ng aspeto ng lipunan. Maaaring may kakilala kang naapektuhan ng mga droga, direkta o hindi direkta. O baka naranasan mo ang mga epekto nito mismo.

Gumagamit ng droga ang mga tao dahil may gusto silang baguhin sa buhay nila. Akala nila na ang mga droga ay solusyon. Ngunit kalaunan, ang mga droga ang nagiging problema. Ano ang dapat MONG malaman sa mga droga para mapanatili ang iyong sarili at ang
mga kakilala mong malayo sa mga ito?

Alamin kung paano gumagana ang mga droga at kung paano nila naaapektuhan ang katawan at isipan, bakit ito ginagamit ng mga tao, at ang mga epekto ng mga pinaka-inaabusong substansya.

Humingi ng inyong LIBRENG kopya ng booklet na Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga.