MGA ESPESYALISTA SA PAG-AGAP SA DROGA

ABUTIN ANG KABATAAN BAGO SILA MAABOT NG MGA DEALER

Kumukuha mula sa higit pa sa dalawampung taon ng karanasan ng pagtatrabaho kasama ng
mga kabataan, mga magulang at iba pang espesyalista sa pag-agap sa droga, nagbibigay kami ng makatotohanang impormasyon at makatotohanang mga kuwento na tumatagos sa mga kabataan, nagdudulot sa kanilang talagang baguhin ang kanilang isipan tungkol sa paggamit ng mga droga.

Ang sentro ng programang pang-edukasyon ng Foundation ay kinabibilangan ng 1 oras at 42 minutong dokumentaryong pinamagatang Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga: Tunay na Mga Tao—Tunay na Mga Kuwento. Sinamahan ng aming award-winning na anunsiyong pampublikong serbisyo para sa TV at ang serye ng mga booklet ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga, naaabot ng programang ito ang mga bata at sa oras na maabot na sila, nagpapasya na sila nang kusa na lumayo sa mga droga.

Heto ang sinasabi ng mga espesyalista sa pag-agap sa droga tungkol sa ating mga programa:

“[Ang programa ay] talagang epektibo sa pag-agap at pagpapataas ng kamalayan. Humikayat ito ng usapan sa pagitan ng mga kabataan at mga ka-edad nila at sa pagitan ng kabataan at kanilang
mga magulang; ang ibang kabataan ay hinikayat ang kanilang mga kaibigang makilahok sa programa.”
ST, Child and Youth Services Coordinator, Canada

“Ang mga materyales na ibinibigay ng Drug-Free World Foundation ay nakatulong sa aming ahensiyang makapagpataas ng kamalayan sa komunidad tungkol sa mga panganib, mga pangkalusugang panganib at mga resultang pinalilibutan ng paggamit ng substansya at pag-abuso dito. Ang mga tumatanggap na estudyante at mga guro ay hangang-hanga sa kalidad, propesyonalismo at nilalaman ng mga video at ng curriculum. Ang impormasyon ay napakahusay na tinanggap lalo na ng nakikilahok na kabataan, dahil maaari silang makiugnay sa kasalukuyang mga isyung pinatutungkulan sa mga video ng PSAs (anunsiyong pamupublikong serbisyo).”
JF, Prevention Program Supervisor, New Jersey

Humingi ng LIBRENG Information Kit ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga NGAYON >>

O kung nagtuturo ka tungkol sa mga droga, humingi ng Education Package ng
Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga
>>