KONTAKIN KAMI

Kung mayroon kang mga tanong, kung kailangan mo ng tulong sa isang partikular na sitwasyong may kinalaman sa droga o para sa impromasyon kung paano mag-volunteer sa Foundation for a Drug-Free World, magpadala ng e-mail gamit ang form sa ibaba.

Maaari mo ring makontak ang Foundation gamit ang sumusunod na mga impormasyon:

Foundation for a Drug-Free World
1626 N. Wilcox Ave., Suite 1297
Los Angeles, CA 90028 USA

Mula sa loob ng USA: 1-888-NO-TO-DRUGS (1-888-668-6378)
Mula sa labas ng USA: +1-818-952-5260

[?]