PAG-ABUSO SA MGA DROGANG NABIBILI NANG WALANG RESETA

“Ang aking karanasan sa DXM: Nagsimula akong umihi ng dugo. Hindi maganda ang pakiramdam ko...Mahina ang pakiramdam ng katawan ko…Isinuko ko ang lahat dahil humaling na humaling ako sa paggamit…Ang tanging inisip ko lamang ay ang pagiging “high”…Akala ko ay maaari kong gamitin ang Coricidin para sa kasiyahan lamang, na bale wala lamang ito. Hindi ko inaasahang maging sugapa ako…Hindi ko na kailanman maibabalik ang panahong iyon. Kung maaari ko lamang burahin ito at tanggalin ito, gagawin ko.” —Crystal

Ang mga gamot sa sipon at ubo na nabibili nang walang reseta na naglalaman ng drogang Dextromethorphan (DXM) ay inabuso rin. Ang DXM ay ibenibenta sa anyong sirup, gel at tableta. Kapag ibinebenta sa Internet bilang pulbos, karaniwang mapanganib ito dahil sa walang katiyakan sa komposisyon at dosis nito. Matatagpuan ito sa higit pa sa 100 produkto; Ang Coricidin at Robitussin ang pinaka-inaabuso.

MGA EPEKTO

 • Biswal na mga guni-guni
 • Sobrang hindi mapakali
 • Hindi makatulog
 • Katamaran
 • Pisikal na pagdepende (sa matagalang paggamit)
 • Pagkahilo
 • Hindi malinaw na pananalita
 • Mga delusyon
 • Pagpapawis
 • Mataas na presyon ng dugo
 • Kapinsalaan sa atay at utak

Ginamit kasabay ng ibang droga, ang cough syrup ay maaari ring magdulot ng mga problema sa pangunahing sistema ng nerbiyos at
mga problema sa puso. Ginamit kasabay ng alkohol, napakamapanganib nito at maaaring magresulta sa kamatayan.MGA SIKAT NA TAWAG


BRAND NAMES Coricidin Robitussin STREET NAMES DXM CCC Triple C Skittles Robo Poor Man’s PCP