Ako, si
ay nangangakong mamuno sa pamamagitan ng:
  1. Pamumuhay ng buhay na malaya sa droga.
  2. Ipakita sa mga kaibigan ko na mas masaya ang buhay na malaya sa droga.
  3. Matuto pa sa kung paano talaga nakakasama ang mga droga.
  4. Pagsasabi sa mga tao tungkol sa mga mapapanganib na mga epekto ng mga droga.
  5. Pakikipagtulungan sa iba para makatulong na magpakalat ng katotohanan tungkol sa mga droga para sama-sama ay makalikha tayo ng komunidad na malaya sa droga.
Namamanata Ako!