EPEKTIBONG MGA KAGAMITAN PARA SA
PAGBIBIGAY-EDUKASYON TUNGKOL SA DROGA PARA SA
LAHAT NG MGA GURO AT MGA TAGAPAGTURO

Education Package ng Ang Katotohanan Tungkol sa <br />Mga Droga
Education Package ng Ang Katotohanan Tungkol sa
Mga Droga

Ang Education Package ng Ang Katotohanan Tungkol sa
Mga Droga
ay nagtataglay ng praktikal na mga kagamitan para maturuan ang mga kabataan tungkol sa pag-abuso ng substansya.

Walang kumukuwestiyon sa kasamaan ng problema sa droga at ang nakapanlulumo nitong epekto sa kabataan. Naaapektuhan ang mga resulta sa eskuwelahan at, mas malala pa, napahihina ng mga droga ang kalusugan at sumisira ng mga buhay ng kabataan.

Ang pinakamahusay na solusyon ay ang maabot ang kabataan gamit ang epektibo at mabilisang edukasyon tungkol sa droga—bago sila magsimulang
mag-eksperimento sa mga droga. Ang mga kabataang nakakaalam tungkol sa mga katotohanan tungkol sa mga droga ay mas malamang na hindi magsimulang gumamit ng mga ito.

Ang sentro ng programang pang-edukasyon ng Foundation ay kinabibilangan ng 1 oras at 42 minutong dokumentaryo, at ang Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga: Tunay na Mga Tao—Tunay na Mga Kuwento.

Ang dokumentaryo ay dinaragdagan ng labintatlong booklet na nagbibigay-impormasyon tungkol sa mga droga at award-winning namga anunsiyong pampublikong serbisyoMga Video na Nagbibigay ng Edukasyon Tungkol sa Mga Droga.. Mahigit pa sa 55 milyong handout na pang-edukasyon ang naipamahagi na sa higit sa 180 bansa at sa 20 wika.

Ang Education Package ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga na ito ang ideyal na karagdagang tulong. Pinupunan nito ang lumalaking pangangailangan para sa praktikal na mga kagamitan para matulungan ang guro, instructor o espesyalista sa pag-agap sa droga na makapagpahayag tungkol sa katotohanan tungkol sa mga droga nang mabilis at epektibo. Nagbibigay ito ng mga lesson plan, mga takdang-gawain at mga gawain sa silid-aralan na nakakakuha at nakapagpapanatili ng atensiyon ng kabataan—at humihimok sa kanilang partisipasyon. Kusang binabasa, tinitingnan at, mas mahalaga, ginagamit ng mga estudyante ang impormasyon para makagawa ng tamang mga pagpapasya tungkol sa mga droga.

Para maka-order ng Education Package ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga i-click ito >>

Kung hindi ka tagapagturo,
i-click ito para makahingi ng aming LIBRENG Information Kit ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga >>