CHEESE HEROIN (KESONG HEROIN)Isang ganap na nakakalulong na drogang kilala bilang “cheese heroin” ay isang halo ng black tar Mexican heroin (tinatawag na “black tar” dahil sa kulay nito) at gamot na nabibili nang walang reseta ng doktor, tulad ng Tylenol PM.

Ang droga ay nagkakahalaga lamang ng ilang dolyares isang tira at ang mga batang kasing-bata ng 9 na taon, naadik sa cheese heroin, ay itinakbo sa mga emergency room ng ospital dahil sa withdrawal sa heroin.

Ang kombinasyon ng dalawang drogang ito ay maaaring makapagpabagal sa mahahalagang mga gawain ng mga katawan tulad ng paghinga at pagtibok ng puso at maaaring magresulta sa kamatayan. Mula pa noong 2004, ang cheese heroin ay responsable para sa 40 kamatayan man lamang sa rehiyon ng Hilagang Texas, ayon sa lokal na mga awtoridad.

Ano Ang Sasabihin sa Iyo ng Mga Nagbebenta

Noong sinarbey ang mga kabinataan at kadalagahan para malaman kung bakit sila nagsimulang gumamit ng droga, 55% ang nagsabing dahil ito sa pang-uudyok ng kanilang mga kaibigan. Gusto nilang maging cool at sikat. Alam ito ng mga nagbebenta.

Lalapitan ka nila bilang isang kaibigan at mag-aalok na “tulungan ka” gamit ang “isang bagay na makapagpapa-angat sa kalooban mo.” “Tutulungan ka nitong maging ‘in’” o “gagawin ka nitong cool.”

Ang mga nagbebenta ng droga, inuudyukan ng mga kita na maaari nilang makuha, ay kung anu-ano ang sasabihin para mapabili ka nila ng kanilang droga. Sasabihin nila sa iyong “ang heroin ay isang malambot na kumot” o “ang heroin ang pinakamaganda mong high.”

Wala silang pakialam kung sisirain ng mga droga ang buhay mo hangga’t sa nababayaran sila. Ang gusto lamang nila ay pera. Inamin ng dating mga nagbebenta na ang tingin nila dati sa mga mamimili ay “mga piyesa sa isang laro ng chess.”

Alamin ang mga katotohanan tungkol sa droga. Magkaroon ng sarili ninyong
mga desisyon.