LIBRENG BOOKLET NG ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA PAG-ABUSO SA INIRERESETANG DROGA

ORDER THIS BOOKLET

[?]

May napaka-seryosong mga panganib sa kalusugan sa pag-abuso sa inireresetang mga droga, hindi lamang pagkalulong ngunit mga problemang tulad ng napabagal na pulso, kapaguran, bulol na pananalita at depression. Ang pag-abuso sa inireresetang mga droga ay maaaring mas mapanganib kaysa sa pag-abuso sa mga drogang ilegal na ginawa. Ang matinding lakas ng ilang inireresetang mga droga ay lumilikha ng malaking panganib sa overdose (pagkasobra sa dosis ng droga). Totoo ito lalo na’t para sa mga painkiller at mga pampatulog (sedative), kung saan ang mga kamatayan dahil sa overdose ay higit pa sa dumoble sa loob ng limang taon. Ang inireresetang mga droga at mga painkiller ay naitalang nakatulong sa paghantong ng mga kamatayan nina Marilyn Monroe, Heath Ledger, Anna Nicole Smith, Elvis Presley, Chris Penn, Michael Jackson at iba pa.

Kabilang sa mga de-tatak na pangalan nito ay Xanax, Valium, Amytal, Seconal, Diprivan, Propofol, Rohypnol, Demerol, Zoloft at OxyContin. Kabilang sa sikat na mga pangalan ang candy, downers, sleeping pills, tranks, barbs, reds, phennies, yellows, Oxy 80, pain killer, Oxycat at demmies.

Alamin kung ano ang kailanma’y hindi mo siguro narinig tungkol sa “legal” na mga drogang ito. Alamin ang mga katotohanan.

Humingi ng inyong LIBRENG kopya ng booklet na Ang Katotohanan Tungkol sa Inireresetang Mga Droga.