EL SALVADOR SA LANDAS NITO SA PAGIGING ISANG BANSANG DRUG-FREE

Pagkatapos ng 34 taon sa hukbong militar ng El Salvador, naghahanap si Koronel Hugo Angulo ng panibagong istratehiya sa digmaan laban sa droga. Binabago na niya ang panahon ngayon sa pamamagitan ng Drug-Free World.


magbasa pa >>

SINIMULAN NG DRUG-FREE BOGOTÁ DAY ANG IKALAWANG TAON PARA MAABOT ANG ISANG MILYONG COLOMBIANO

Sa 2019, ipinagpatuloy ng Drug-Free World Colombia ang kampanya nito para maihatid ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga sa bansa, na may pangwakas na layunin na bansang drug-free.


magbasa pa >>

NAKATANGGAP NG TULONG ANG PTA PARA MAKAMIT ANG KANILANG MISYON

Nagsisikap ang Parent Teacher Association para mabigyan ang mga kabataan ng mas maliwanag na kinabukasan at tinutulungan sila ng Drug-Free World.


magbasa pa >>

ANG BUONG KATOTOHANAN TUNGKOL SA DMT

Ang mga epekto ng pinakamatapang na psychedelic sa buong mundo—Dimethyltryptamine—DMT.


magbasa pa >>

MGA KATOTOHANAN

PSYCHEDELICS: ANG MGA KATOTOHANAN

Ang mga psychedelic na droga ay kinabibilangan ng DMT, LSD, PCP, mescaline at psilocybin. Heto ang katotohanan:

1 hanggang 7

PORSIYENTO

ng 15 hanggang 16 taong gulang na mga estudyante sa 24 bansa ng European Union at Norway ang nakagamit ng hallucinogenic mushrooms

4.2

PORSIYENTO

ng mga Europeo sa pagitan ng edad 15 hanggang 24 ang nakasubok ng LSD kahit isang beses man lamang

10 hanggang 12

ORAS

ang tagal ng pampaguni-guning mga epekto ng peyote o mescaline

32

MILYONG

tao sa Estados Unidos ang gumagamit ng psychedelic drugs

53

PORSIYENTONG

pagtaas sa paggamit ng DMT sa Estados Unidos sa pagitan ng 2006 at 2012


MAGLIGTAS NG MGA BUHAY MULA SA DROGA

Suportahan ang Foundation for a Drug-Free World at tumulong sa pagprotekta sa mga buhay ng kabataan mula sa nakasisirang mga epekto ng mga droga. Ang inyong mga kontribusyon ay nagpapahintulot sa aming gawing libre ang aming mga materyal na pang-edukasyon sa mga paaralan, mga organisasyong pang-kabataan at iba pang mga grupo at indibidwal. Ang inyong suporta ay tumutulong na bigyang-lakas ang mga tao sa mga katotohanang kailangan nila para mabuhay nang malusog at malaya sa droga.