ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA MGA SINTETIKONG DROGA
Drug-Free World Foundation ng Japan Pinabulaanan Ang
Mga Kasinungalingang Nagpapakilala sa Mga Designer Drug Bilang “Hindi Mapanganib”

Ang sintetikong marijuana ay tinatawag na dappo habu sa Japan—“mga drogang nakakaligid sa batas”—at ang hindi sikat nitong pangalan ay maaaring isang mahalagang salik sa mababang kaalaman ng publiko tungkol sa mapapanganib na epekto nito. Gayunpaman mula Enero hanggang Mayo 2012, higit pa sa 100 naiulat na mga pagbisita sa emergency room ay kaugnay sa mga sintetikong droga.

Sa isang kampanya para makapagpataas ng pampublikong kaalaman sa mga panganib ng droga, si Nao Mazaki, tagapamahala ng sangay ng Foundation for a Drug-Free World sa Japan, ay inalam muna ang mga ugali tungo sa droga, lalo na sa mga kabataan—ang pangunahing puntirya ng mga gumagawa ng mga sintetikong droga.

Sa Japan, ang mga sintetikong droga ay ibinebenta ng mga dealer sa mga vending machine.

Natuklasan ng isang 2012 na sarbey ng 6,150 junior high school at mga high school na estudyante sa Tokyo at sa kalapit na Saitama at Kanagawa na sa maraming estudyante, ang pagkakaroon at paggamit ng mga sintetikong droga ay “batay sa indibidwal na pagpili” at “hindi masama kung hindi labag sa batas.”

Karagdagan pa, halos doble ng dami ng mga junior high school na estudyante kung ikukumpara sa high school na estudyante ang
nag-ulat na gumamit sila ng mga sintetikong droga.

“Makakabili ng mga sintetikong droga ang mga kabataan sa kalye, sa Internet at kahit pa mula sa mga vending machine sa labas ng
mga paaralan nila,” sabi ni Mazaki.

Ang kakulagan ng kaalaman sa mga panganib ng mga sintetikong droga ay isang problema hindi lamang sa mga estudyante ngunit pati na rin sa mga guro, natuklasan ni Mazaki. “Nasurpresa ako sa isang guro na nagsabing, ‘Akala ko okay lang na gamitin ang herb na iyon, kasi tinatawag itong herb.’”

Isiniwalat ng karagdagan pang pananaliksik sa kaalaman ng mga guro sa mga substansyang ito na 30% sa kanila ang hindi maipaliwanag ang mapapanganib na epekto ng mga sintetikong droga, habang 63% sa kanila ang nagsabing “maipapaliwanag nila nang hindi malinaw” at 84.4% ang tumanggap ng edukasyon tungkol sa panganib ng mga sintetikong droga.

Ang mga volunteer ng Drug-Free World ay milyon ang naabot gamit ang Truth About Drugs sa pamamagitan ng radyo at mga paglabas sa TV na ibinobrodkast sa kabuuan ng Japan.

Bilang tugon, nilakihan ni Mazaki ang kanyang mga pagsusumikap para ibigay ang katotohanan tungkol sa mga sintetikong droga sa mga estudyante at mga guro. Nakilahok siya sa pambansang organisasyon para sa pagsugpo ng krimen, ang All-Japan Yomiuri Security Association, na konektado sa pinakamalaking pahayagan ng bansa, ang Yomiuri Shimbun. Sa pamamagitan ng samahang ito, ang programang Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga ay naging opisyal na bahagi ng mga presentasyon ng organisasyon sa
mga paaralan.

Sa pamamagitan ng sarili nilang mga programa, si Mazaki at ang kanyang mga puwersa ng mga volunteer ay nakapamahagi na ng 2.4 milyong booklet ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga, nakapagsagawa ng 800 event, at nakapagbigay ng mga leksiyon at mga presentasyon sa edukasyon tungkol sa droga sa mga 50,000 estudyante. Lumabas rin ang mensahe sa pambansang telebisyon at sa mga publikasyon na may pinagsamang sirkulasyong higit sa 30 milyon.

Ang miyembro ng House of Councilors na si Hirotaka Ishikawa ay naglabas ng isang pagkilala sa trabaho ni Mazaki sa drug prevention at sa Foundation for a Drug-Free World:

“Bilang resulta ng inyong malawakang mga gawaing pang-edukasyon, naprotektahan ninyo ang libu-libong kabataan mula sa nakamamatay na mga epekto ng mga dati ay hindi kilalang mga substansyang ito... Ang inyong mga kilos ay nakatulong nang malaki sa pagpapalakas sa pang-edukasyon at legal na mga kilos laban sa paglaganap ng mga sintetikong droga. Ang inyong mahalagang kontribusyon sa pagtulong sa pangangalaga sa kabataan ng bansang Hapon laban sa mga panganib ng mga droga ay dapat na purihin nang lubusan.”

— House of Councilors, Hirotaka Ishikawa, Miyembro
Ang Foundation for a Drug-Free World Japan ay ihinandog ang Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga sa 50,000 estudyante sa 200 paaralan.


MGA KATOTOHANAN
Paggawa ng “Legal” na Mga Droga

Para maintindihian ang sintetikong marijuana at iba pang mga sintetikong droga, kailangang malaman ng isang tao kung ano ang “designer drug.”

Ang designer drug ay isang sintentikong bersiyon ng isang ilegal na droga. Ang kemikal na komposisyon nito ay bahagyang binago para maiwasan ang klasipikasyon bilang ilegal. Sa katunayan ay isa itong eksperimento ng isang tagong kimiko para makalikha ng bagong “legal” na droga.

Kapag nahuli ng tagapagpatupad ng batas ang sintetikong droga at ipinagbawal ito, lilikha ang tagong mga kimiko ng isa pang nabagong bersiyon na ngayon ay makakatakas mula sa “ilegal” na klasipikasyon. At sa gayon ay umuulit ang siklo.ANG EPEKTIBONG EDUKASYON TUNGKOL SA MGA DROGA AY NAGLILIGTAS NG MGA BUHAY

Suportahan ang Foundation for a Drug-Free World at tumulong na protektahan ang mga buhay ng mga bata mula sa nakasisirang mga epekto ng mga droga. Ang inyong mga kontribusyon ay nagpapahintulot sa aming gawing libre ang aming mga materyal na pang-edukasyon sa mga paaralan, mga organisasyong pang-kabataan at iba pang mga grupo at indibidwal. Ang inyong suporta ay tumutulong na bigyang-lakas ang mga tao sa mga katotohanang kailangan nila para mabuhay nang malusog at malaya sa droga.