Drug-Free World Pinatay ang Panganib

Ang grupong Drug-Free World Hungary (itaas) ay nakaabot na ng higit pa sa 135 milyong tao sa nakalipas na tatlong taon lamang.

Isang malakas na grupo sa Gitnang Europa ang nagtatrabaho para mapatay ang tinatawag na “ticking time bomb” ng pag-abuso sa droga bago ito magsimula.

Ang Hungary, isang lugar ng likas na kagandahan, siyentipikong pag-unlad at klasikong European grandeur, ay isa ring bansa kung saan isa sa tatlong kabataan sa pagitan ng edad 13 at 16 ang nakapag-eksperimento na gamit ang ilegal na droga. Para palalain pa ang mga bagay, kamakailan lamang ay nakaranas ang bansa ng pagtaas ng pag-abuso sa sintetikong droga at ang mga kamatayang kaugnay dito ay nagbubunsod sa isang manunulat na ipahayag ito nang ganito: “Ang Hungary ay nasa ibabaw ng isang ticking time bomb na nagbabantang wasakin ang lipunan.”

Tumugon ang Pamahalaan ng Hungary sa pamamagitan ng paglalabas ng mararahas na mga batas parehong para sa dealer at sa gumagamit. Ang pagkakaroon ng maliit na dami ng isang kontroladong substansya ay maaari na ngayong magdala sa isang tao sa loob ng isang bilangguan nang hanggang sa dalawang taon.

Ngunit para mapigilan ang epidemikong ito, kakailanganin ng higit pa sa mahihigpit na parusa. Ang siklo ng pag-abuso ng droga ay dapat na matigilan sa simula sa pamamagitan ng pag-abot sa
mga kabataan gamit ang katotohanan tungkol sa mga droga bago sila mabingwit ng mga dealer gamit ang kanilang mga sales talk.

Ang Drug-Free World Hungary, isang sangay ng pandaigdigang inisyatibo sa edukasyon at pag-agap ng Foundation for a Drug-Free World, ay itinakda ang samahan sa layuning ito. May makabagbag-damdamin at award-winning na mga materyal na para sa mga kabataan at ibinibigay sa kanila ang diretso at nakangingilabot na mga katotohanan sa halos bawat droga, kumalat ang programa sa Hungary.

“Ang Hungary ay nasa ibabaw ng isang ticking time bomb na nagbabantang wasakin ang lipunan.”

Sa nakalipas na 14 taon, ang Drug-Free World Hungary ay nag-organisa ng taunang marathon sa tagsibol, na dumaraan sa bawat siyudad at nakikipagtagpo sa mga opisyal, nagsagawa ng mga event, bumisita ng mga paaralan at namamahagi ng libu-libong mga booklet ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga, nagpapakalat ng mensahe na mamuhay ng buhay na malaya sa droga sa kabuuan ng bansa.

Noong nakaraang taon, ang mga atleta ng Drug-Free World ay sinaluhan ng higit pa sa 4,000 bagong mananakbo. Sama-sama, tinakbo nila ang 2,100 km (1,304 milya) sa kabuuan ng 77 siyudad at nagbigay ng mga anti-drug seminar sa higit pa sa 7,930 bata.

Para sa nalalabing bahagi ng taon, ang Drug-Free World Hungary ay nagtatag ng isang lumalaking network ng 1,300 tindahan sa bawat probinsya sa bansang namimigay ng mga booklet ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga araw-araw sa mga kustomer. Ang mga nakikilahok na mga tindahan ay marami, mula sa tindahang nagde-deliver ng pizza na namimigay ng booklet kada order, hanggang sa mga botikang namimigay ng booklet ng Ang Katotohanan Tungkol sa mga Painkiller kasama ng bawat reseta.

Sunod ay bumaling ang Drug-Free World Hungary sa multimedia, at ang award-winning na mga anunsiyong pampublikong serbisyo nito ay ipinapalabas na ngayon sa 18 sa pinakamalalaking lokal na istasyon sa siyam na probinsya sa Hungary.

Ang makabagbag-damdaming mga PSA, isa para sa bawat isang droga, ay ipinapalabas kung ano ang sinabi sa isang kabataan tungkol sa droga kumpara sa kung ano talaga ang nangyari noong ginamit na niya ito, ginawa ayon sa anyo ng: “Sabi Nila... Nagsinungaling Sila.”

Nakisalo rin ang sports arena na may 12,500 upuan sa pamamahagi ng mensaheng drug-free, ang László Papp Budapest Sports Arena, ipinapalabas ang mga PSA sa 23 konsiyerto kasama ng
mga pagtatanghal ng mga artistang tulad ni Britney Spears at Sade.

Hindi lang iyon, ang mga PSA ay ipinapalabas rin sa pangunahing interseksyon sa kabuuan ng Budapest at sa 150 post office sa buong bansa. Sa pamamagitan ng mga pagpapalabas na ito, ang Drug-Free World Hungary ay nakaabot na sa higit pa sa 135 milyong tao sa nakalipas na limang taon.

Ang grupo ng Drug-Free World Hungary, na tumatanggap na ngayon ng pagpopondo mula sa Hungarian Ministry of Human Resources, ay nakapagbigay na ng halos kalahating milyong booklet at nakaabot na sa higit pa sa 51,000 kabataan sa 100 paaralan sa nakalipas na tatlong taon lamang. Sa paggawa noon, ginigising ng grupo ang isang bansa sa nakapipinsalang mga epekto ng pag-abuso ng droga at tumatapos sa siklo bago pa man ito magsimula.KAILANGAN NAMIN ANG INYONG TULONG

Suportahan ang Foundation for a Drug-Free World at tumulong sa pagprotekta sa mga buhay ng kabataan mula sa nakasisirang mga epekto ng mga droga. Ang inyong mga kontribusyon ay nagpapahintulot sa aming gawing libre ang aming mga materyal na pang-edukasyon sa mga paaralan, mga organisasyong pang-kabataan at iba pang mga grupo at indibidwal. Ang inyong suporta ay tumutulong na bigyang-lakas ang mga tao sa mga katotohanang kailangan nila para mabuhay nang malusog at malaya sa droga.