ANG BUONG KATOTOHANAN TUNGKOL SA DMT

Ang mga epekto ng pinakamatapang na psychedelic sa buong mundo—Dimethyltryptamine—DMT.

Ang DMT ay matatagpuan sa mala-kristal na anyo na kadalasang nilalanghap (makikita sa itaas) at sa inuming ayahuasca na gawa mula sa mga dahon at mga sanga ng isang baging na matatagpuan sa tropikal na mga lugar (makikita sa ibaba).

Ang Dimethyltryptamine o DMT, ang matapang na psychedelic, ay maraming pangalan: ang Spirit Molecule, Elf Spice, Dimitri, Fantasia, Businessman’s Trip, Businessman’s Special at 45-minute Psychosis. Isang mala-kristal na pulbos mula sa mga halamang natatagpuan sa Mexico, Timog Amerika at Asya, kadalasang sinisinghot ito, at nagdudulot ng mga reaksiyong nagtatagal ng 5 hanggang 45 minuto. Ngunit kapag ihinalo sa mga inuming katulad ng inuming ayahuasca mula sa Timog Amerika, ang mga reaksiyon ay maaaring magtagal nang tatlo hanggang apat na oras.

Ang DMT ay maaaring makapagbigay ng mga guni-guni sa paningin at pandinig, pati na rin napakatinding saya (euphoria), napalaking mga balintataw (pupil), napabilis na tibok ng puso at napataas na presyon ng dugo, pagkahilo, mga problema sa koordinasyon ng kilos, pagkaduwal, pagkabalisa at paranoia. Ang matataas na dosis ay maaaring humantong sa coma at serotonin syndrome na may mga sintomas na pagkabalisa, paninigas ng mga kalamnan, mga migraine, pangangatog, pagtatae at lagnat. Maaari pa itong humantong sa mga atake, hindi regular na tibok ng puso, kawalan ng malay at kamatayan.

Ang ilang matagalan nang gumagamit ay nakararanas ng mga flashback ilang buwan o taon pagkatapos nilang gumamit at maaaring makaranas ng psychosis na gawa ng droga na kinabibilangan ng hindi maintindihang pag-uugali, hindi organisadong pag-iisip at paranoia.

Ang DMT ay ilang daan taon nang nasa paligid, ngunit ginawa itong sikat noong dekada 80 at 90 ni Terence McKenna at ni Rick Strassman, na sumulat ng DMT: The Spirit Molecule (DMT: Ang Spirit Molecule). Namatay si McKenna dahil sa brain cancer, na ikinatakot niyang dahil sa matagalan niyang paggamit ng mga psychedelic at marijuana—kahit na ipinagkakaila ito ng kanyang mga doktor.


NAIS TALAGA NAMING makarinig MULA SA INYO

Nagpapahayag ng kanilang pasasalamat ang mga tagapagturo mula sa iba’t ibang lugar na gumagamit ng libreng mga materyales ng Ang Katotohanan Tungkol sa mga Droga para mabawasan ang pag-abuso sa droga.

HUMAN RESOURCES DEPUTY RECTOR, NATIONAL ACADEMY OF STATE BORDER GUARD SERVICE, UKRAINE

“Maraming salamat talaga para sa mga materyales para sa pagtuturo na ipinadala ninyo sa amin. Hindi na kailangang sabihing matutulungan kami ng mga ito na gawing mas epektibo ang aming mga proseso sa pagtuturo para magabayan ang aming mga estudyanteng mamuhay nang malusog at malaya sa droga. Mahusay na naihanda at naisaayos ang Education Package ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga.”

ADJUNCT FACULTY MEMBER, MINNESOTA

“Ginagamit ko ang asul na mga kahon na may mga booklet sa loob. Madalas na natatapos namin ang lahat ng mga booklet sa klase. Ginagamit ko talaga ito sa pagtuturo at sa propesyon ko. Puwede pa bang makahingi ng 20-25 pa?”

TEACHER, WESTERN CAPE, SOUTH AFRICA

“Ang kurso ay isang napakahusay na oportunidad para sa mga estudyante para makilahok sa paksa ng mga droga at para matuto tungkol sa kanilang mga epekto at hindi magagandang kalalabasan. Talagang nagpapasalamat kami na ang mga booklet ay pinasadya pa para umakma para sa South Africa.”

EDUCATOR, DRUG EDUCATION NGO, RUSSIA

“Nakatanggap kami ng mga materyales mula sa inyo, at natulungan kami ng mga ito sa aming trabaho. Masayang masaya kami at ipinagmamalaki namin ang kooperasyong ito. Ang mga ito lamang ang tanging mga materyales kung saan interesado ang mga bata. Maraming salamat!”

HEALTH TEACHER, ARKANSAS

“Oo, natanggap ko ang mga set ng mga booklet. Nagbibigay ako ng mga klase tungkol sa kalusugan sa dalawang magkaibang campus. Sabi ng paaralan na ang aking mga klase ay nagbibigay ng malaking epekto sa campus. Lumaki ang epekto noong nagsimula kong ipatupad ang programa ng Drug-Free World sa mga leksiyon ko sa klase. Tinatanong ako ng mga bago kong estudyante tungkol sa mga ito at tinatanong kung ano ang maliliit na asul na mga kahong ipinamimigay ko.”


MGA KATOTOHANAN

PSYCHEDELICS: ANG MGA KATOTOHANAN

Ang mga psychedelic na droga ay kinabibilangan ng DMT, LSD, PCP, mescaline at psilocybin. Heto ang katotohanan:

1 hanggang 7

PORSIYENTO

ng 15 hanggang 16 taong gulang na mga estudyante sa 24 bansa ng European Union at Norway ang nakagamit ng hallucinogenic mushrooms

4.2

PORSIYENTO

ng mga Europeo sa pagitan ng edad 15 hanggang 24 ang nakasubok ng LSD kahit isang beses man lamang

10 hanggang 12

ORAS

ang tagal ng pampaguni-guning mga epekto ng peyote o mescaline

32

MILYONG

tao sa Estados Unidos ang gumagamit ng psychedelic drugs

53

PORSIYENTONG

pagtaas sa paggamit ng DMT sa Estados Unidos sa pagitan ng 2006 at 2012


MAGLIGTAS NG MGA BUHAY MULA SA DROGA

Suportahan ang Foundation for a Drug-Free World at tumulong sa pagprotekta sa mga buhay ng kabataan mula sa nakasisirang mga epekto ng mga droga. Ang inyong mga kontribusyon ay nagpapahintulot sa aming gawing libre ang aming mga materyal na pang-edukasyon sa mga paaralan, mga organisasyong pang-kabataan at iba pang mga grupo at indibidwal. Ang inyong suporta ay tumutulong na bigyang-lakas ang mga tao sa mga katotohanang kailangan nila para mabuhay nang malusog at malaya sa droga.