Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Sintetikong Droga

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa mga sintetikong droga at kung bakit hindi natural, ligtas o legal ang mga ito, anuman ang sabihin sa inyo ng mga tao. Maririnig mo ito nang direkta mula sa dating mga gumagamit na nakaranas ng masasamang mga epekto ng mga sintetikong droga.