3.5 Basahin ang booklet

Basahin: Ano Ang Bath Salts?

ANO ANG BATH SALTS?

Ang mga kemikal na binebenta bilang “bath salts” ay hindi talaga bath salts na ginagamit sa paliguan, ngunit mga nakalalasong droga na hindi mahulaan ang epekto.

Marami sa mga substansya sa mga drogang ito ay ipinagbawal sa Estados Unidos dahil sa mapapanganib na epekto ng mga ito, at gumagamit ang mga nagbebenta ng Bath Salts at iba pang mga pangalan para makaiwas sa batas. Ipinapakilala rin sila bilang mga “pagkain ng halaman,” “panlinis ng alahas,” “panlinis ng screen ng telepono,” at nilagyan ng tatak na “hindi puwedeng kainin ng tao” para makalusot sa pagkakahuli ng batas.

Ang bath salts ay hindi tumutukoy sa iisang droga, ngunit sa halip ay isang grupo ng katulad na mga substansya, kemikal na mga bersiyon ng isang uri ng droga na matatagpuan sa halamang Khat, isang halamang evergreen mula sa Silangang Aprika at timog Arabia. Sa katulad na paraan na ang Spice at K2 ay tinatawag na sintetikong marijuana, ang Bath Salts ay tinatawag na sintetikong pampasigla. Maaari rin silang magdulot ng mga guni-guni na tulad ng sa LSD.

Ang Bath Salts ay kadalasang nagtataglay ng iba’t ibang halo ng mga kemikal, kaya kahit na pareho ang itsura ng pagkakabalot, walang sinuman ang nakakaalam kung ano talaga ang nilalaman ng produkto. Kadalasan itong ibinebenta sa pulbos na anyo sa maliliit na plastik o foil na mga pakete. Maaari itong puti, medyo puti, dilaw o kulay tsokolate at maaari ring maibenta sa mga anyong kapsula o tableta, o sa maliliit na mga lalagyan sa likidong anyo.

Nag-ulat ang mga gumagamit nito na sinisinghot nila o iniinheksiyon ito, o hinahalo ito sa pagkain o inumin. Maaaring kinabibilangan ito ng “pagbobomba” dito (nilulunok ito gamit ang papel para sa sigarilyo), pinapasok sa puwit, nilalanghap gamit ang isang vaporizer o hinihithit ito.MGA SIKAT NA TAWAG SA BATH SALTS

Ang mga lumilikha ng Bath Salts ay lumilikha ng maraming mga pangalan para sa kanilang
mga produkto para makalikha ng mas maraming mga kustomer hangga’t posible. Ilan sa mga pangalan nito ay kinabibilangan ng:

 • Arctic Blast
 • Aura
 • Avalance or Avalanche
 • Bliss
 • Blizzard
 • Bloom
 • Blue Silk
 • Bolivian Bath
 • Cloud 9
 • Cotton Cloud
 • Drone
 • Dynamite or Dynamite Plus
 • Euphoria
 • Glow Stick
 • Hurricane Charlie
 • Ivory Snow
 • Ivory Wave o Ivory Wave Ultra
 • Lunar Wave
 • Mexxy
 • Mind Charge o Mino Charge
 • Monkey Dust
 • Mystic
 • Natural Energy Powder
 • Ocean Snow
 • Purple Wave
 • Quick Silver
 • Recharge
 • Red Dawn
 • Red Dove
 • Rock On
 • Rocky Mountain High
 • Route 69
 • Sandman Party Powder
 • Scarface
 • Sextasy
 • Shock Wave
 • Snow Day
 • Snow Leopard
 • Speed Freak Miracle
 • Stardust
 • Super Coke
 • Tranquility
 • UP Energizing o UP Supercharged
 • Vanilla Sky
 • White Burn
 • White China
 • White Dove
 • White Lightning
 • White Rush
 • White Sands
 • Wicked X o XX
 • Zoom