3.9 Basahin ang booklet

Basahin: N-bomb Pangmatagalan at Pangmadaliang Mga Epekto

PANANDALIANG MGA EPEKTO NG N-BOMB

Mga Epekto sa Isipan:

 • Mga guni-guni sa paningin at pandinig
 • Pagkalito at kawalan ng direksiyon
 • Magulong komunikasyon
 • Pagiging marahas
 • Paranoia at pagkataranta
 • Pagkabalisa
 • Hindi makatulog

Mga Epekto sa Katawan:

 • Panginginig
 • Pagkahilo/pagsusuka
 • Pagkahimatay at kawalan ng kamalayan
 • Mga paninigas ng kalamnan
 • Kahirapan sa paghinga
 • Mataas na bilang ng puti ng dugo
 • Mabilis na tibok ng puso
 • Mataas na antas ng asido sa katawan (na maaaring humantong sa coma at kamatayan)
 • Napakataas na presyon ng dugo
 • Napakataas na lagnat
 • Mga atake/di mapigilang pagwawala ng katawan
 • Ganap na pagkasira at hindi paggana ng bato
 • Atake sa puso
 • Ganap na kasiraan sa sistemang panghinga
 • Pagdurugo sa utak

“Nailagay namin sa kotse ang kaibigan namin... Habang umaandar ang sasakyan, tinanggal ng kaibigan ko ang kanyang seatbelt at sinubukang buksan ang kanyang pintuan at tumalon habang tumatakbo ang sasakyan ng mga halos 100 kilometro kada oras.

“Sinubukan kong ipagpaliwanag ng kaibigan ko sa akin ang lahat ng nangyari noong araw na iyon para makita ko ang kalagayan ng kanyang isipan. Wala siyang maalalang KAHIT ANUMAN sa mga nangyari...” —T.S.


PANGMATAGALANG MGA EPEKTO NG N-BOMB

Sa ilang mga gumagamit, ang N-bomb ay nagdudulot ng parati at malalang pagkabalisa at matinding kalungkutang maaaring magtagal nang ilang buwan o mga taon. Lumilitaw ito bilang guni-guni sa paningin sa anyo ng mga iba-ibang kulay, nasirang mga paningin sa mga bagay-bagay, at biglaang paglitaw ng mga kulay.

Ang paggamit ng N-bomb ay maaari ring magresulta sa pagkasira ng bato o kamatayan.

Isang 18-taong gulang na lalaking gumagamit ng drogang ito ay naospital at nagkaroon ng mga atake pagkatapos ng una niyang paggamit. Hindi napatigil ng mga manggagamot ang kanyang mga atake, at apat na araw siyang coma dahil sa mga drogang naibigay sa kanya.

Isang 18-taong gulang na lalaking taga-Minnesota ang bumili ng isang droga nang hindi talaga nalalamang bumili pala siya ng 25I-NBOMe. Binenta niya ito sa ilang “mga kaibigan,” sabay nilang ginamit ang droga at isa sa kanyang mga kaibigan ang nagsimulang “manginig, umungol, bumula ang bibig” at ibinabangga ang kanyang ulo sa sahig, ayon sa mga saksi. Hindi naglaon ay nahimatay siya at namatay. Ang batang bumili/nagbenta ng droga ay naakusahan ng pagpaslang.

Ang isang 21-taong gulang na lalaki sa St. Louis, Missouri, ay may katulad na karanasan. Pagkatapos niyang gumamit ng droga, bigla na lamang nagwawala ang kanyang mga braso at binti at bigla siyang naghahaltak ng mga kagamitan sa loob ng kotseng sinasakyan niya. Hindi naglaon ay namatay siya.

“Gumising ako sa isang ospital, naka-posas sa kama at katabi ang isang pulis at wala akong anumang ideya kung ano ang nangyari. Nakahiga pala ako sa sahig at hindi tumutugon sa kahit na ano... mataas ang presyon ko sa dugo at napakabilis ng tibok ng puso ko at sinabihan ako na nabigla silang hindi ako nagka-atake sa puso o namatay. Sa isang punto habang sinusubukang kumuha ng dugo ng isang nars, sinuntok ko siya at kinailangan akong pigilan. Sumuntok rin ako ng pulis. Nasa ospital ako ng 3 araw at sinabihan ako ng ilang doktor na milagrong hindi ako namatay noong gabing iyon.”  —N.B.

“Wala akong malay sa kung sino ako. Ang alam ko lang ay nasa panganib ako. Nagtagal ito nang ilang oras... ang tibok ng puso ko ay higit pa sa 140 tibok kada minuto at napakatindi ng pagbabago ng aking temperatura. Wala akong kontrol sa mga emosyon ko o sa mga naiisip ko, ang alam ko lamang ay takot na takot ako. Sa tingin ko ay hindi ninyo naiintindihan kung ano ang impiyerno hangga’t sa naging ganito kayo kalapit sa kamatayan. Dahil lamang nabuhay ako, hindi nito ibig sabihing mabubuhay rin kayo. Tunay akong naniniwalang kahit na sa1 miligramo lamang ay maaari akong mamatay. Madali sana akong namatay sa atake sa puso o sa sobrang pag-iinit at masuwerte akong buhay pa ako. Hindi tamang sumuong sa panganib para sa drogang ito. —G.M.