3.10 Basahin ang booklet

Basahin: N-bomb: Isang Maikling Kasaysayan

ISANG MAIKLING KASAYSAYAN NG N-BOMB

Ang N-bomb ay natuklasan noong 2003 ng kimkong si Ralf Heim sa Free University of Berlin sa Alemanya. Hinango ito mula sa pangkat ng
mga drogang tinatawag na pamilyang 2C ng mga phenethylamine (PEA).

Ang 2C PEA, orihinal na ginawa sa mga laboratoryo noong mga 1970 kung saan pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang paggana ng utak ng
mga daga, ay lumilikha ng mga guni-guni at mga nakakabago ng isip na
mga karanasan na katulad sa LSD.

Siyam sa mga drogang PEA ay ginawang ilegal sa Estados Unidos noong 2012, kabilang na ang substansyang ginagamit para gumawa ng N-bomb.13

Ang mga nagbebenta ng droga ay gumagawa ng iba’t ibang bersiyon ng N-bomb sa lihim na
mga laboratoryo o bultu-bulto silang inaangkat mula sa Tsina, India at iba pang bansa. Binabago ng
mga gumagawa ang pormula sa pagtatangkang makalusot sa mga pagbabawal ng gobyerno, at kailanman ay hindi nalalaman ng mga gumagamit kung ano ang ginagamit nila o kung gaano ito kalakas.

Isang tinatayang 19 pagkamatay sa loob ng 2 taon ang naiugnay sa drogang ito sa Estados Unidos pa lamang.14