3.4 Basahin ang booklet

Basahin: Sintetikong Marijuana: Isang Maikling Kasaysayan

SINTETIKONG MARIJUANA: ISANG MAIKLING KASAYSAYAN

Ang sintetikong marijuana, binebenta bilang “Spice,” ay unang lumabas sa Europa noong 2004 at sa Estados Unidos noong 2008. Gayunpaman, ang mga kemikal na ginagamit para gumawa ng sintetikong marijuana, ay nilikha para sa mga eksperimental na layunin ilang dekada ang nakalipas. Kinabibilangan ito ng mga:

  • CP 47,497, ipinangalan kay Charles Pfizer ng Pfizer Pharmaceuticals, ginawa noong mga 1980 para sa siyentipikong pananaliksik.
  • HU-210, ipinangalan sa Hebrew University ng Jerusalem kung saan una itong ginawa noong. Ito ay 100 hanggang 800 beses na mas malakas kaysa sa natural na THC (ang nakakabago ng isip na sangkap ng marijuana).5
  • JWH-018 at iba pa sa seryeng JWH, ipinangalan kay Prof. John W. Huffman ng Clemson University sa Timog Carolina, nilikha noong 1995.

Noong 2010, gumamit ng pandagliang kapangyarihan ang U.S. Drug Enforcement Administration para makontrol ang mga kemikal na ito, at noong 2012 ay ipinasa ang isang batas na nagbabawal sa mga substansyang matatagpuan sa sintetikong marijuana.

Ang mga lihim na kimiko noon ay gumawa ng bagong eksperimental na droga, UR-144 at XLR11, na gumagaya sa mga epekto ng marijuana, para mapalitan ang mga epekto ng mga substansyang napagbawal. Noong 2013, ginawang ilegal ang UR-144 at XLRR11, ngunit noong panahong iyon ay lumitaw na ang bagong henerasyon ng sintetikong marijuana. Ang punto ay hindi kung ang mga drogang ito ay ilegal ba o hindi. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga ito ay nakalalason at hindi ligtas.

Mas marami pa sa isandaang iba’t ibang uri ng sintetikong “marijuana” na nalikha sa ngayon. Dahil palaging nagbabago ang kemikal na nilalaman, kailanman ay hindi malalaman ng mga mamimili kung anong epekto magkakaroon ang mga droga sa katawan.6