Quiz sa Mga Sintetikong Droga

Sagutin ang sumusunod na mga tanong sa ibaba