MARIJUANA

“Nagsimula akong gumamit ng isang lark, isang paghamon mula sa isang matalik na kaibigan na nagsabing napakaduwag ko para humitit ng droga at uminom ng isang bote ng beer. Labing-apat ako noon. Pagkatapos ng pitong taon ng paggamit at pag-inom, nakita ko ang sarili ko sa dulo ng landas na may pagkalulong. Hindi na ako gumagamit para makaramdam ng kaligayahan, gumagamit lang ako para makaramdam ng anumang pagkanormal. Pagkatapos ay nagsimula akong magkaroon ng hindi magagandang pakiramdam tungkol sa sarili ko at sa sarili kong mga kakayahan. Ayaw na ayaw ko talaga ang paranoia. Ayaw na ayaw ko ang parati kong paglingon sa likuran ko. Kinamuhian ko talaga ang hindi ko pagtitiwala sa mga kaibigan ko.

“Sobra akong hindi nagtiwala na matagumpay kong naitaboy palayo ang lahat at natagpuan ko ang sarili kong nasa isang nakakatakot na lugar na hindi gugustuhing puntahan ninuman—naging mag-isa ako. Nagigising ako sa umaga at magsisimulang gumamit at patuloy na gumagamit sa buong araw.”
Paul

“Nabigyan ako ng una kong joint sa palaruan sa aming eskuwelahan. Isa na akong adik sa heroin ngayon, at katatapos ko lang ng pangwalo kong gamutan para sa adiksyon sa droga.”Christian

“Ang teacher sa eskuwelahang pinapasukan ko ay humihithit ng tatlo o apat na joint sa isang araw. Napasimula niya ang maraming estudyante na humithit ng joint, kabilang na ako. Inudyukan ako ng nagbebenta sa kanya na simulang gumamit ng heroin, na ginawa ko nang walang pagtutol. Noong panahong iyon, para bang patay na ang konsensiya ko.”Veronique