COCAINE

“Naniniwala kang mapapalakas ng coke ang pakiramdam mo, na magagawa nitong mahigitan mo pa ang sarili mo, na makokontrol mo ang mga bagay-bagay. Lahat iyon ay walang kuwenta. Hindi maglalaon ay hindi mo na babayaran ang mga bayarin mo, hindi ka na naliligo, pababayaan mo na ang mga kaibigan mo, ang pamilya mo. Magiging wala kang kalaban-laban at mag-isa.”  Nigel

“Sa coke, para kang isang gamu-gamong hindi makalayo sa isang ilaw. Hinahatak at hinahatak ka nito at hindi mo ito mapigilan. Hindi ito pisikal. Nasa ulo mo ito. Mas ginagamit mo ito, mas gagamitin mo pa ito. Tinurukan ko nito ang sarili ko kada 10 minuto. Nanghiram ako ng pera sa bangko para bumili nito. Isang araw na lamang ay nawalan na ako ng trabaho. Mas malala pa. Dati ay palagi akong tumitira. Ginawa nito akong baliw. Alam ko iyon, pero nagpatuloy pa ako. Talagang naging talunan ako.” Marilyn

“Ang kaibigan ko ay apat na taong gumagamit ng droga, tatlong taon dito ay gumagamit siya ng matitinding droga tulad ng cocaine, LSD, morphine at maraming ibang antidepressant at painkiller. Sa totoo lang, at anupamang maaari niyang magamit. Lagi siyang nagrereklamo tungkol sa katakut-takot na mga sakit sa kanyang katawan at palala siya nang palala hangga’t sa wakas ay pumunta siya sa doktor.

“Sinabi sa kanya ng doktor na wala nang magagawa para sa kanya at na dahil sa pagkasira ng katawan niya, hindi na siya magtatagal. Sa loob ng ilang araw—patay na siya.” Wayne

“Wala na akong hinaharap. Hindi ko nakita kung paano ko matatakasan ang pagkahumaling ko sa cocaine. Naligaw na ako ng landas. Sumasabog ako at hindi ko mapigilan ang sarili ko mula sa patuloy na pag-abuso sa cocaine nang matindi. Mayroon akong mga guni-guni na may mga hayop na gumagapang sa ilalim ng balat ko. Nararamdaman ko sila bawat beses na nagtuturok ako at kinakatkat ko ang sarili ko gamit ang tulis ng karayom hanggang sa magsimula na akong magdugo para lamang maalis ang mga ito. Minsan ay napakatindi ng pagdurugo ko dahil dito at kinailangang isugod ako sa ospital.” Susan

“Huwag kayong gagamit ng cocaine. Dalawang taon akong nasa kulungan dahil sa drogang ito. At pagkalabas ko, napakahirap talaga ng buhay kaya’t nagsimula akong gumamit ulit ng droga. May kilala akong 10 babae na naging mga bayarang babae dahil sa coke. Talagang mas matindi ito at talagang mas nakasisira kaysa sa inaakala natin. Noong panahong iyon ay hindi namin nalalaman kung gaano katindi nito tayo nawawasak.” Shawne