ANG PANGWAKAS NA SALITA

Anuman ang pangunahing dahilan kung bakit nagsisimulang gumamit ng mga droga ang isang tao, ang resulta ay palaging pareho—trahedya. Doon kami puwedeng makatulong.

Ang Foundation for a Drug-Free World ay ang pinakamalaking kampanyang hindi pinapalakad ng gobyerno na may kinalaman sa pagbibigay-edukasyon at pag-agap sa droga.

Pagtanaw sa mga resulta:

  • Higit pa sa 700 milyong tao ang naabot na ng mensahe ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga, 491 milyon sa huling labindalawang buwan lamang, sa pamamagitan ng mga lathalain, TV, radyo, mga billboard at pamimigay ng mga booklet ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga.
  • Ang pandaigdigang kampanya ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga ay aktibo sa 79 bansa, mula sa Argentina patungo sa Zimbabwe, na may 166 grupong para sa pag-agap sa droga sa 130 siyudad sa buong mundo.
  • Ang Foundation for a Drug-Free World ay nakipagtulungan sa pitumpu’t walong mga ahensiyang pampamahalaan, ahensiyang para sa pagpapatupad ng batas at pang-edukasyon at mga institusyon sa buong mundo.
  • Sa pamamagitan ng mga event at mga pagpirma sa panata, ang programa ay nagtaguyod ng pamumuhay nang malaya sa droga sa higit pa sa 3.3 milyong kabataan sa buong mundo.

Alamin ang magagawa mo para mapigilan ang iyong saril o isang taong minamahal mo mula sa paggamit ng mga droga.

Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga.

Alamin kung paano makakuha ng LIBRENG Drug Information Kit o Mga Materyales ng Educator’s Guide.