PAANO PINABABABA NG ISANG DETERMINADONG VENEZUELAN ANG PAGGAMIT SA DROGA NG 40%

Namimigay si Mario Chirinos ng mga booklet ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga sa isang mababang paaralan sa Venezuela bago magbigay ng isa sa kanyang ngayon ay sikat nang anti-drug seminar. Mga 450,000 estudyante ng Venezuela ang naabot ng kampanyang Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga

Sa kabila ng pagbibigay-edukasyon na sa 4,000 sundalo, 135,000 empleyado at 450,000 estudyante sa Venezuela, sasabihin sa inyo ni Mario Chirinos na nagsisimula pa lamang siya.

Noong 1997, nalaman ni Mario Chirinos na ang dalawang pinsan niya ay nagtatrabaho para sa isang malaking kartel ng droga sa Venezuela. Ngunit bago pa siya may magawa, naging biktima na sila ng mga digmaang narkotiko.

Sa puntong iyon, nagpasya siyang baguhin ang bansa niya. Ngunit hindi pa hanggang sampung taon ang nakakaraan na nalaman niya kung papaano: sa pamamagitan ng kampanyang Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga.

Agad na sinimulan ni Chirinos ang pamamahagi ng mga booklet ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga sa mga sambahayang mataas ang pinangyayarihan ng krimen. Pagkatapos ay nagbigay siya ng mga seminar sa mga paaralan sa kanyang siyudad na Maracaibo, nakikipagpareha at sinanay ang 634 propesor sa Dr. Rafael Belloso Chacin University.

Sunod ay hinarap ni Chirinos ang mga komunidad na pang-relihiyon, sinasanay ang higit pa sa 50 grupo ng mga Katoliko, mga Adventist, mga Baptist at iba pa sa pagsasagawa ng programang Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga. Isinagawa naman nila ito sa mga 20,000 na taga-Venezuela. “Linggu-linggo silang tumatawag at nanghihingi ng mga materyales. Tangan nila ang Bibliya sa kanang kamay, at ang mga booklet ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga sa kaliwang kamay,” sabi ni Cirinos.

Hindi nagtagal bago naimbitahan si Chirinos na magsalita sa harapan ng isang batalyong militar na binubuo ng 500 sundalo sa Maracaibo, kung saan nalaman niya na kasindami ng pito sa sampung sundalo ang umabuso ng marijuana, cocaine at iba pang mga droga. Dahil doon, ngayon ay nakapagbigay na siya ng mga lektura sa higit pa sa 4,000 sundalo ng Venezuelan National Guard, Army at Air Force.

Sunod ay pinuntirya ni Chirinos ang pampribadong sektor at nagturo sa higit pa sa 135,000 ehekutibo at mga kawani ng mga kumpanya sa Venezuela. Dalawampu’t siyam sa mga kumpanyang ito ang nagbigay ng $2 milyon para matulungan ang karagdagan pang edukasyon tungkol sa droga sa kabuuan ng Venezuela.

Hindi na niya kinailangang mag-isip kung nakakagawa ba siya ng kaibahan —ang patunay ay nasa estadistika: isang 40% pagbaba sa paggamit ng mga droga sa mga paaralan kung saan dinala niya ang programa, isang bagay na mahirap maisagawa na siya namang pormal na pinasalamatan ng Pambansang Anti-Drug Office ng Venezuela.

At sa pinakamalaking pagkilala sa kanyang kampanya, si Chirinos ay naitalaga bilang isang pambatas na tagapagpayo tungkol sa droga sa Zulia State Legislative Assembly. Hindi nagtagal pagkatapos noon, muling tiningnan ng lehislatura ang programa at inaprubahan ang mungkahi ni Chirino na mangailangan ng lingguhang edukasyon sa Katotohanan Tungkol sa Mga droga sa mga paaralan sa kabuuan ng estado. Sumunod ang Pambansang Pamahalaan ng Venezuela, pagpapasa ng batas na nag-uutos ng edukasyon tungkol sa droga sa bawat paaralan sa bansa.

Kahit na nagmamalaki sa layo na ng kanyang narating, hindi pa kuntento si Chirinos. Ang kanyang target ay ang maabot ang kapat ng populasyon ng Venezuela—7.5 milyong mamamayan.

“Nagsisimula pa lamang ang ating misyon,” sabi niya.PAGKILOS
Mga Paraan sa Pagsugpo sa Pag-abuso sa Droga at
Pagwo-Work Out Din!

Ang basketball team na Phenoms ay itinataguyod ang drug-free world sa loob at labas ng court.

Kung iisipin mong halos isang bilyon sa buong mundo ang nanood ng 2014 World Cup, magkakaroon ka ng ideya ng kapangyarihan ng sports na maabot ang mga masa. Sa gayon, hindi surpresa na ang mga sangay ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga sa buong mundo ay nakikisali sa mga laro.

Kuning halimbawa ang grupo ng Katotohanan Tungkol sa Mga Droga ng Milano, Italy, na nag-oorganisa ng mga “Say No to Drugs” na mga tornamento ng soccer kung saan mga pulisya at mga miyembro ng city council ay naglalaban para sa tagumpay.

O naroon ang Pandaigdigang Kampeon ng BMX sa Germany na nagbibigay ng mga leksiyon ng
Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga sa mga gymnasium sa mga paaralan bago magsimulang magpakitang-gilas sa kanyang mga bike stunt.

Pagkatapos ay naroon ang basketball team na mula sa South Africa na kilala bilang Phenoms, na nagdi-display ng Drug-Free World banner habang nakaka-shoot at humihikayat sa mga tagahanga na mamuhay nang malaya sa mga droga.

At ganoon nga sa buong mundo, kung saan iba’t ibang uri ng sports ay naging epektibong daan para maabot ang mga kabataan sa pamamagitan ng katotohanan tungkol sa mga droga.KAILANGAN NAMIN ANG INYONG TULONG

Suportahan ang Foundation for a Drug-Free World at tumulong sa pagprotekta sa mga buhay ng kabataan mula sa nakasisirang mga epekto ng mga droga. Ang inyong mga kontribusyon ay nagpapahintulot sa aming gawing libre ang aming mga materyal na pang-edukasyon sa mga paaralan, mga organisasyong pang-kabataan at iba pang mga grupo at indibidwal. Ang inyong suporta ay tumutulong na bigyang-lakas ang mga tao sa mga katotohanang kailangan nila para mabuhay nang malusog at malaya sa droga.