MGA NILALAMAN NG EDUCATION PACKAGE NG
ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA MGA DROGA

Educator’s Guide ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga
Educator’s Guide ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga
dokumentaryo ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga
dokumentaryo ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga
serye ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga
The Truth About Drugs series
Eleven posters (one for each drug of choice)
Eleven posters (one for each drug of choice)

Ang Educator's Guide ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga ay nagtataglay ng kumpletong mga lesson plan at mga direksiyon sa pagtuturo ng katotohanan tungkol sa pinaka-karaniwang inaabusong mga drogang makukuha sa kalye at inireresetang mga droga. Ang mga lesson plan na ito ay hinihikayat at inaanyayahan ka at iyong mga estudyanteng tunay na makilahok.

 

Ang dokumentaryong Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga ay isang makabagbag-damdamin at walang pigil na pang-edukasyong pelikula na tumatalakay sa bawat isa sa pinaka-karaniwang inaabusong mga substansya. Ipinapahayag sa direktang pananalita na marka ng programang ito, heto ang nakapupukaw na direktang mga kuwento ng dating mga gumagamit na nakaligtas mismo sa bangungot ng pagkalulong.

Kabilang sa DVD ay mga award-winning na anunsiyong pampublikong serbisyo (public service announcements o PSAs), ang bawat isa ay hinahamon ang pinaka-karaniwang mga kasinungalingan tungkol sa mga droga.

 

Dalawamput-apat na set ng labintatlong booklet na punung-puno ng katotohanan sa seryeng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga—simple ngunit makapangyarihang impormasyon tungkol sa mga droga. Ang una sa serye ay ang Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga, na naglalarawan kung paano gumagana ang mga droga at ang kanilang pangkaisipan at pisikal na mga epekto. Ang bawat isa sa iba pang labindalawang booklet sa serye ay nakatutok sa isa sa mga pinakakaraniwang inaabusong droga, isinisiwalat ang mga kathang-isip sa pamamagitan ng pagbibigay ng katotohanan tungkol sa panandalian at pangmatagalang mga epekto ng droga.

 

Labing-isang poster, isa para sa bawat droga, ay ibinibigay para magamit kasama ng mga leksiyon. Para mai-display sa mga classroom o sa
mga pampublikong lugar ng mga paaralan, inuulit nila ang mga mensahe ng
mga leksiyon.

Para maka-order ng Education Package ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga i-click ito >>

Kung hindi ka nagsasagawa ng mga leksiyon sa klase o ng mga sesyon ng panggrupong pag-aaral, i-click ito para malaman pa ang tungkol sa aming online curriculum ng Katotohanan Tungkol sa Mga Droga, o i-access ang aming downloadable na mga materyales.