MGA ESSAY AT POSTER CONTEST

Ang programang Drug-Free World ay batay sa katotohanang kung bibigyang-edukasyon mo ang isang bata sa katotohanan tungkol sa mga droga, mas malamang silang makagawa ng tamang desisyon tungkol sa mga droga—at kusang magkaroon ng desisyong iyon.

Isa sa pinaka-epektibong mga paraan para maisagawa ang mga ito ay ang paghihikayat sa pakikilahok ng mga estudyante sa pamamagitan ng mga essay at poster contest ng Drug-Free World.

Hanggang sa kasalukuyan, libong mga paaralan at mga grupong pangkomunidad ang sumuporta sa ganoong mga paligsahan. Binibigyan ang mga estudyante ng paksa para sa essay o drug-free na tema para iguhit, ang mga nagsasagawa ng paligsahan ay hindi lamang pinapalahok ang mga estudyante, ngunit pinapaalala rin nito sa mga estudyante ang mga natutunan nila para makalikha sila, pinapalakas ng gawaing ito ang kanilang edukasyon tungkol sa droga.