MGA DOWNLOAD PARA SA EDUCATOR’S GUIDE

Education Package ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga
Education Package ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga
Maligayang pagdating sa aming download page para sa Education Package ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga. Nakalista sa ibaba, sa pagkakasunud-sunod sa alpabeto, ay ang dalawampung PDF files (kabilang na ang pagpipiliang black and white o color) na binanggit na mada-download sa inyong Educator’s Guide. Piliin ang form o dokumento sa pamamagitan ng pag-click sa pamagat at pagkatapos ay pag-view o pag-save sa bagay na iyon, sinusundan ang direksiyon ng inyong Adobe Reader.

 

Educator’s Guide ng
Ang Katotohanan Tungkol sa
Mga Droga
(PDF)


Karagdagang Mga Proyekto at Mga Gawain

Panatang Drug-Free para sa Nakatatanda
(Black & White)

Panatang Drug-Free para sa Nakatatanda (Color)

Takdang-gawain Leksiyon 17

Takdang-gawain para sa Klase—Leksiyon 3

Educator’s Questionnaire

Pagsusulit—Leksiyon 1–17

Talahulugan ng Mga Termino

Pambahay na Takdang-gawain—Leksiyon 1

Pambahay na Takdang-gawain
—Leksiyon 5–16

Post Program Student Questionnaire

Post Program Survey

Pre-Program Student Questionnaire

Sertipiko ng Estudyante (Black & White)

Sertipiko ng Estudyante (Color)

Form para sa Kuwento ng Tagumpay
(Black & White)

Form para sa Kuwento ng Tagumpay
(Color)

Takdang-gawain para sa Pag-unawa sa
Mga Droga

Panatang Drug-Free para sa Kabataan
(Malaki—Black & White)

Panatang Drug-Free para sa Kabataan
(Malaki—Color)

Panatang Drug-Free para sa Kabataan
(Maliit—Black & White)

Panatang Drug-Free para sa Kabataan
(Maliit—Color)

 

Mag-download pa ng mas maraming materyales ng Ang Katotohanan Tungkol sa
Mga Droga.