PAMPANAUHING HANAY
Nagbibigay-lakas sa Epektibong Edukasyon sa Isang Pangunahing “Drug Pipeline”

Si John Redman ay ang Ehekutibong Direktor ng Community Alliances for Drug-Free Youth na naka-base sa San Diego.

Ang misyon ng Community Alliances for Drug-Free Youth (CADFY) ay ang magtaguyod mga komunidad na ligtas at malaya sa droga. Ganoon ang ginagawa namin sa pagsuporta sa National Drug Control Strategy (Stratehiya para sa Pambansang Pagkontrol sa Droga), na iniutos mula sa President’s Office of National Drug Control Policy (Tanggapan ng Pangulo para sa Pambansang Patakaran sa Pagkontrol sa Droga).

Ang aming tatluhang paraan sa pagbawas sa pag-abuso sa droga ay sa pamamagitan ng sumusunod:

  1. interdiction—pagpapahinto sa pagdaloy ng droga sa aming border at sa aming sambahayan
  2. treatment—pagpapagaling sa mga taong naapektuhan ng pag-abuso sa droga, at
  3. prevention—paniniguradong kahit kailan ay walang batang tutuloy sa madilim na landas na iyon ng pag-abuso sa droga. Ang pag-agap sa pamamagitan ng edukasyon ay napakalapit sa aking puso, at dahil dito, isang karangalan ang makipagtrabaho sa Foundation for a Drug Free World. Ang kanilang mga materyales ang pinakamahusay na nakita ko.

Sa kahuli-hulihan, ang problema sa droga sa anumang komunidad ay nauuwi sa isang batang gumagawa ng isang desisyon bawat araw: “Gagamit ba ako ng droga?” Sa kabuuan ng ating bansa, hinaharap ng ating mga kabataan ang hamong ito araw-araw, at naniniwala akong responsibilidad nating sigurihing masasagot nila ito para sa kanilang sarili.

Bilang mga magulang, mga guro, mga ministro, mga kaibigan, mga coach o mga opisyal na tagapagpatupad ng batas, lahat tayo ay makakagawa ng kaibahan. Pagdating sa pag-agap, ang pinakamalaking hamon natin sa kalahatan ay kung paano kontrahin ang propagandang nagpapahirap sa ating mga kabataan araw-araw na tanggapin ang pag-abuso sa droga bilang isang paraan ng buhay. Ang pinakasimpleng sagot ay ang bawasan ang demand para sa mga droga—ngunit paano natin iyon gagawin sa milyong mga bata?

Ang ating mga pagkakataon para sa tagumpay ay tumataas nang malaki sa pamamagitan ng pagbibigay-lakas sa mga kabataan gamit ang mga katotohanang tunay nilang mapanghahawakan bilang sa kanila talaga, mga katotohanang may kinalaman sa tunay na pisikal at pisyolohikal na mga panganib ng mga droga at kung paano naaapektuhan ng mga ito ang kanilang mga buhay. Iyon ang dahilan kung bakit ang programang Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga ay hindi na lamang basta isang bagay na kinakailangan sa ating mga komunidad; isa itong bagay na dapat ay mayroon tayo.

Nalaman natin nang napakalinaw sa pagdaan ng mga taon na ang nangyari sa Estados Unidos ay makaaapekto sa Mexico, at kung ano ang nangyayari sa Mexico ay nakaaapekto sa Estados Unidos. Ang mga pamilya ng Mexico at ang mga opisyal ng gobyerno ay nagmamalasakit din tungkol sa paggawa ng kung anuman ang kinakailangan para matapos ang drug-running at ang walang katapusang karahasang may kinalaman sa kartel na para bang palala nang palala—pagkatapos nating isiping nakita na natin ang pinakamalala. Ang mga kabataan ay hindi lamang basta gumagamit ng droga ngayon; kinukuha sila mula sa mga paaralan at ninanakaw sa kanila ang kanilang kamusmusan. Hindi na sila dumaraan sa mga gang at pumupunta na sila nang diretso sa mga kartel.

Iyon ang dahilan kung bakit itinatag ng CADFY ang Bi-National Exchange, isang dalawahang inisyatibo para mabawasan ang paggamit ng mga droga sa palibot ng hangganang California-Mexico, ang pinakabambigat na daluyan ng trapiko para sa mga drogang pumapasok sa Estados Unidos. Sa pamamagitan ng pakikipagtrabaho sa Foundation for a Drug-Free World at iba pang kaparehang dedikado sa pagbibigay-edukasyon sa mundo tungkol sa mga panganib ng mga droga, makalilikha tayo ng mas ligtas na komunidad sa palibot ng hanggangan para sa lahat.FOUNDATION FOR A DRUG-FREE WORLD
Ipinagdiriwang Ang Pandaigdigang Selebrasyon Laban sa
Mga Droga

Para sa Pandaigdigang Pagdiriwang Laban sa Pag-Abuso sa Droga at Ipinagbabawal na Trapiko ng Nagkakaisang Mga Bansa, noong ika-26 ng Hunyo, ang Foundation for a Drug-Free World ay nagsaayos ng higit pa sa 200 event tungkol sa kamalayan tungkol sa droga, namigay ng
mga materyal na pang-edukasyon ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga sa 28 bansa sa anim na kontinente, at nagdala ng mensahe laban sa droga sa mga 250,000 tao.

Ang pangunahing event ng Foundation ay ginanap sa mga bulwagan ng Kongreso ng Estados Unidos sa Capitol Hill, na kinalahukan ng mga Miyembro ng Kongreso at mga opisyal mula sa Drug Enforcement Administration.

Ginanap din ang mga Drug-Free World Event sa buong mundo:

» Europe/Middle East
Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Israel, Italy, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

» Africa
Algeria, Kenya, Lesotho, South Africa, Zimbabwe

» Asia
Japan, Taiwan

» Australia
Australia, New Zealand

» North America
United States, Canada, Mexico

» South America
Costa Rica, VenezuelaANG EPEKTIBONG EDUKASYON TUNGKOL SA MGA DROGA AY NAGLILIGTAS NG MGA BUHAY

Suportahan ang Foundation for a Drug-Free World at tumulong na protektahan ang mga buhay ng mga bata mula sa nakasisirang mga epekto ng mga droga. Ang inyong mga kontribusyon ay nagpapahintulot sa aming gawing libre ang aming mga materyal na pang-edukasyon sa mga paaralan, mga organisasyong pang-kabataan at iba pang mga grupo at indibidwal. Ang inyong suporta ay tumutulong na bigyang-lakas ang mga tao sa mga katotohanang kailangan nila para mabuhay nang malusog at malaya sa droga.