LIBRENG BOOKLET NG ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA MGA SINTETIKONG DROGA

ORDER THIS BOOKLET

[?]

Ang mga sintetikong droga ay nililikha gamit ang gawa ng taong mga kemikal sa halip na natural na mga sangkap.

Ilang mga sintetikong droga sa merkado, kabilang na ang Ecstasy, LSD at methamphetamine, ay inilalarawan sa ibang booklet sa serye ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga. Ang booklet na ito ay nagbibigay ng katotohanan tungkol sa “sintetikong marijuana” (Spice o K2), “mga sintetikong pampasigla” (Bath Salts) at isang drogang kilala bilang “N-bomb.” Ang mga ito ay ilan sa mga sintetikong drogang kilala bilang mga “designer drug.” Alamin ang mga katotohanan.

Humingi ng inyong LIBRENG kopya ng booklet na Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Sintetikong Droga.