LIBRENG BOOKLET NG ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA PAG-ABUSO SA PAINKILLER

ORDER THIS BOOKLET

[?]

Ang mga inireresetang painkiller ay malalakas na drogang sumasagabal sa pagpapasa ng nervous system (sistema ng mga nerbiyos) sa mga senyales ng nerves (nerbiyos) na natatanggap natin bilang sakit. Karagdagan pa sa pagharang sa sakit na nararamadaman, lumilikha sila ng “high.” Kabilang sa karaniwang pinaka-inaabusong painkiller ay ang oxycodone, meperidine and propoxyphene, na may mga tatak na tulad ng Vicodin, Percodan, OxyContin, Percocet at Hycodan.

Kabilang sa sikat na mga pangalan para sa mga painkiller ang hillbilly heroin, percs, perks, pinks, footballs, juice, dillies at Oxy 80s.

Napakadalas na sobrang huli na kapag nalalaman ng mga gumagamit ang tungkol sa mga panganib ng pagkalulong sa mga painkiller. Alamin ang mga katotohanan.

Humingi ng inyong LIBRENG kopya ng booklet na Ang Katotohanan Tungkol sa
Mga Painkiller.