LIBRENG BOOKLET NG ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA MARIJUANA

ORDER THIS BOOKLET

[?]

Marijuana ang salitang ginagamit para ilarawan ang tuyong mga bulaklak,
mga buto at mga dahon ng halamang Indian hemp. Sa kalsada, marami itong iba-ibang pangalan, tulad ng: astro turf, bhang, dagga, dope, ganja, grass, hemp, home grown, J, Mary Jane, pot, reefer, roach, Texas tea at weed.

Ang hashish ay isang kaugnay na klase ng droga, gawa mula sa resin ng halamang Indian hemp. Tinatawag ding chocolate, hash o shit, ito ay mga anim na beses na mas malakas kaysa marijuana.

Ang “cannabis” ay alinman sa iba’t ibang drogang nanggagaling mula sa Indian hemp, kabilang na ang marijuana at hashish. Anuman ang pangalan, ang drogang ito ay isang hallucinogen (pampaguni-guni)—bagay na nakakasira sa paano nakikita ng isipan ang mundong tinitirhan mo.

Alamin kung ano ang ayaw na ayaw ng mga pusher ng marijuana na malaman ninyo. Alamin ang mga katotohanan.

Humingi ng inyong LIBRENG kopya ng booklet na Ang Katotohanan Tungkol sa Marijuana.