LIBRENG BOOKLET NG ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA LSD

ORDER THIS BOOKLET

[?]

Ang LSD ay isa sa mga pinakamalakas at nakakabago ng ugaling kemikal. Ginagawa ito mula sa lysergic acid, na matatagpuan sa amag na tinagawag na ergot na tumutubo sa rye at sa iba pang mga butil. Ginagawa ito sa kristal na anyo sa ilegal na mga laboratoryo. Ang mga kristal na ito ay ginagawang likido para sa distribusyon. Wala itong amoy, walang kulay at may bahagyang mapait na lasa.

Tinatawag ng mga gumagamit ng LSD ang karanasan sa LSD na isang “trip,” kadalasang nagtatagal nang 12 oras o higit pa. Kapag hindi naging maganda ang takbo ng mga bagay-bagay, na kadalasang nangyayari, tinatawag itong “bad trip.”

Kabilang sa sikat na mga tawag sa LSD ang acid, battery acid, boomers, dots, golden dragon, hippie, loony toons, Lucy in the sky with diamonds, microdot, pane, Superman, yellow sunshine at zen.

Alamin kung paanong naibubunsod ng LSD ang isang tao sa pangmatagalang psychosis. Alamin ang mga katotohanan.

Humingi ng inyong LIBRENG kopya ng booklet na Ang Katotohanan Tungkol sa LSD.