LIBRENG BOOKLET NG ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA HEROIN

ORDER THIS BOOKLET

[?]

Ang heroin ay isang nakakalulong at ilegal na droga. Ginagamit ito ng milyong adik sa buong mundo na hindi kayang mapaglabanan ang udyok na patuloy na gumamit ng drogang ito araw-araw sa kanilang buhay—alam na kapag tumigil sila, haharapin nila ang hilakbot ng withdrawal (biglaang pagtigil sa paggamit sa isang gamot o droga na nagdudulot ng hindi magandang epekto sa katawan at isipan).

Ang heroin (tulad ng opium at morphine) ay gawa mula sa mga resin ng halamang poppy. Ang mala-gatas at mala-dagtang opium ay inaalis muna mula sa supot ng buto ng bulaklak na poppy. Ang opium na ito ay ginagawang puro para makagawa ng morphine, at pagkatapos ay ginagawa pang mas puro para makagawa ng iba’t ibang klase ng heroin.

Ang sikat na mga pangalan para sa heroin are: big H, H, junk, skag, horse, smack, thunder, hell dust at nose drops.

Alamin kung bakit ang dami ng namamatay sa mga umaabuso sa heroin ay 20 beses na mas mataas kaysa sa nalalabing bahagi ng populasyon. Alamin ang mga katotohanan.

Humingi ng inyong LIBRENG booklet ng Ang Katotohanan Tungkol sa Heroin.