LIBRENG DVD NG ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA MGA DROGA

HUMINGI NG
LIBRENG DVD

Punan ang form sa ibaba para matanggap ang inyong LIBRENG DVD.

[?]

Kabilang sa inyong libreng DVD ang:

  • dokumentaryong Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga: Tunay na Mga Tao, Tunay na Mga Kuwento, nagtatanghal ng dating mga gumagamit na nagsasalita mula sa karanasan
  • Mga Anunsiyong Pampublikong Serbisyo na nagpapabulaan sa malawakang kasinungalingan tungkol sa mga droga

Ang sentro ng programang pang-edukasyon ng Ang Katotohanan Tungkol sa mga Droga ay isang full-length na dokumentaryo, nakatuon sa bawat isa sa pinaka-karaniwang inaabusong mga droga.

Humingi ng inyong LIBRENG DVD, Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga.