3.2 Basahin ang booklet

Basahin: Batayang Mga Katotohanan Tungkol sa Pangkaraniwang Inaabusong Mga Droga

BATAYANG MGA KATOTOHAN TUNGKOL SA PANGKARANIWANG INAABUSONG MGA DROGA

Ang mga katotohan tungkol sa karaniwang inaabusong mga drogang ito ay kinalap mula sa maraming sanggunian.

Ang mga ito ay ibinilang dito para mabigyan ka ng katotohanan sa kung ano ang
mga drogang ito at kung ano ang ginagawa ng mga ito.

Marijuana

Alkohol

Ecstasy

Cocaine at Crack Cocaine

Crystal Meth at Methamphetamine

Mga De-langhap

Heroin

LSD

Pag-abuso sa Inireresetang Mga Droga