3.5 Basahin ang booklet

Basahin: Ecstasy

ECSTASYAng ecstasy ay karaniwang iniinom sa anyong pildoras, tableta o kapsula. Ang
pag-inom ng higit sa isa sa isang beses ay tinatawag na “bumping.”

Ang ecstasy ay isang artipisyal (gawa ng tao) na drogang gawa sa isang laboratoryo. Ang mga gumagawa ay maaaring magdagdag ng kahit na anong naisin nila sa droga, tulad ng caffeine, amphetamine1 at maging cocaine. Ang ecstasy ay ilegal at mayroong mga epektong katulad ng sa mga hallucinogen at mga pampasigla. Ang mga pildoras ay iba’t ibang kulay at paminsan-minsan ay minamarkahan ng mga imaheng parang mula sa cartoon. Ang paghahalo ng ecstasy sa alkohol ay sobrang mapanganib at nakamamatay.

Ang nakapagpapasiglang mga epekto ng mga drogang tulad ng Ecstasy ay nagdudulot sa gumagamit na sumayaw nang matagalan, at kapag ito ay nasamahan ng mainit at siksikang mga kondisyong makikita sa mga rave, ay maaaring humantong sa dehydration (matinding panunuyo) at pagkasira ng puso at bato.

Panandaliang Mga Epekto:

Kahinaan, pangangatog o pagpapawis, tensiyon ng kalamnan, napahinang pagpapasiya, matinding kalungkutan, napalabong paningin, mga problema sa pagtulog, hindi tunay na pakiramdam ng pagkagusto, pagkaduwal, matinding pagkabalisa, masidhing paghahangad sa droga, hindi mapigilang pagtitiim ng mga ngipin, kalituhan, paranoia.2

Pangmatagalang Mga Epekto:

Ang matagalang paggamit ay maaaring maging sanhi ng pangmatagalan at maaaring permanenteng pagkasira sa utak, na nakaaapekto sa kakayahang magpasya at mag-isip ng tao.

“Nabaliw ako dahil sa Ecstasy. Isang araw ay kumagat ako ng salamin, tulad ng pagkagat ko sa isang mansanas. Kinailangan pang mapuno ang bunganga ko ng bubog para magising ako sa kung ano ang nagyayari sa akin. Minsan naman ay isang oras akong nagpunit ng mga basahan gamit ang mga ngipin ko.” —Ann

  1. 1. amphetamine: isang pampasigla sa central nervous system (pangunahing sistema ng nerbiyos), malimit na tinatawag na “speed.”
  2. 2. paranoia: pagdududa, kawalan ng tiwala o takot sa ibang tao.

MGA SIKAT NA TAWAG


ECSTASY Adam Cadillac Beans California Sunrise Clarity E Essence Elephants Eve Hug Hug Drug Love Drug Love pill Lover’s speed Roll Scooby snacks Snowball X XE XTC