TINUTURUAN ANG 1.3 BILYON SA INDIA NA MAMUHAY NANG MALAYA SA DROGA

Ang Drug-Free World India, pinasimulan noong 2016, ay mabilis na lumaki patungo sa pagiging isang network ng 31 grupo sa kalakhan ng 19 estado ng India, ang lahat ay may layuning turuan ang kabataan ng India na mamuhay nang malaya sa droga.


magbasa pa >>

ISANG HUNYONG KARAPAT-DAPAT ALAALAHANIN—IPINAPAKITA NG DRUG-FREE WORLD NEW YORK KUNG PAANO ITO GINAGAWA

Sinakop ng Drug-Free World New York chapter ang buong Hunyo sa pamamagitan ng mga event sa kalakhan ng siyudad, mula sa Puerto Rican Day Parade, hanggang sa United Nations, hanggang sa isang Heroes Awards Gala, at iba pa.


magbasa pa >>

10 DAYS TO SAY NO TO DRUGS

Nakisali ang DFW Belgium sa mga chapter mula sa 24 bansa para kilalanin ang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking (Pandaigdigang Araw Laban sa Pag-abuso ng Droga at Ilegal na Pagtatrapiko).


magbasa pa >>

IPINAMAHAGI NG CANADA DAY PARADE ANG KATOTOHANAN

Nakisali ang Drug-Free World Canada sa Canada Day Parade para masabi sa mga kabataan ang katotohanan tungkol sa mga droga.


magbasa pa >>

MGA KATOTOHANAN

MGA BATANG GUMAGAMIT NG DROGA

Ang layunin ng Drug-Free World ay ang maabot ang mga bata bago sila maabot ng mga droga, at heto ang mga dahilan kung bakit:

11%

NG LAHAT NG ALKHOL

na iniinom sa Estados Unidos ay mula sa mga kabataang edad 12 hanggang 20.

35%

NG MGA ESTUDYANTE

sa European Union ay nakilahok maramihang pag-inom sa loob lamang ng isang buwan.

35.1%

NG MGA GRADE 12 NA ESTUDYANTE

sa Amerika ang humithit ng pot noong nakaraang taon

13%

NG MGA TAO

na nagsimulang humithit ng pot noong teenager sila ay dumedepende rito

50%

NG MGA KABATAAN

ay malamang na hindi gumamit ng mga droga kapag nalaman nila ang tungkol sa mga droga mula sa kanilang mga magulang kumpara sa mga kabataang hindi nakarinig tungkol doon mula sa mga magulang nila


MAGLIGTAS NG MGA BUHAY NG KABATAAN

Suportahan ang Foundation for a Drug-Free World at tumulong sa pagprotekta sa mga buhay ng kabataan mula sa nakasisirang mga epekto ng mga droga. Ang inyong mga kontribusyon ay nagpapahintulot sa aming gawing libre ang aming mga materyal na pang-edukasyon sa mga paaralan, mga organisasyong pang-kabataan at iba pang mga grupo at indibidwal. Ang inyong suporta ay tumutulong na bigyang-lakas ang mga tao sa mga katotohanang kailangan nila para mabuhay nang malusog at malaya sa droga.