Ang Katotohanan Tungkol sa Crack

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa crack cocaine. Direkta ninyo itong maririnig mula sa dating gumagamit ng crack na nagsasalita tungkol sa paano sila na‑adik at kung ano ang ginawa nito sa buhay nila.