3.2 Basahin ang booklet

Basahin: Bakit Talagang Nakaka‑adik Ang Crack Cocaine?

BAKIT TALAGANG NAKAKA-ADIK ANG CRACK COCAINE?

(Photo credit: DEA/drugs)
(Photo credit: DEA/drugs)

Ang crack cocaine ang isa sa mga pinakamakapangyarihang ilegal na droga pagdating sa paglikha ng sikolohikal na pag-asa sa droga. Pinasisigla nito ang mahahalagang mga sentrong pangkasiyahan sa utak at nagdudulot ng pambihirang napatinding kasiyahan. Hindi nagtatagal pagkatapos sinimulang gumamit ng isang tao ay nagkakaroon ng mahumaling na paggamit ng crack, dahil ang substansya ay hinihithit at mabilis na pumapasok sa daluyan ng dugo. Madaling nagkakaroon ng toleransiya sa crack cocaine—hindi magtatagal ay mabibigo ang adik na makamit ang parehong high na unang nararanasan mula sa parehong dami ng crack cocaine.

“Nagkaroon ako ng $2,000 dolyar kada linggong bisyo at desperadong makawala sa mga kadena.”
— Jennifer