2. Bokabularyo

Suriin Ang Inyong Bokabularyo

Ang susunod na babasahin ninyo ay ang booklet ng Ang Katotohanan Tungkol sa Crack Cocaine. Bago kayo magsimula, suriin ang inyong pag‑unawa sa sumusunod na mga salita na may kinalaman sa crack cocaine: