Ang Katotohanan Tungkol sa Crack

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa crack cocaine. Direkta ninyo itong maririnig mula sa dating gumagamit ng crack na nagsasalita tungkol sa paano sila na‑adik at kung ano ang ginawa nito sa buhay nila.

Sa kursong ito, matututunan mo ang:

  • Ano ang crack cocaine
  • Bakit ang crack cocaine ang pinakamalakas na anyo ng droga
  • Ano ang nangyayari sa mga sanggol na ipinapanganak ng mga inang gumagamit ng crack

Buong Pagtingin sa Kurso