Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang dahilan kung bakit gumagamit ng droga ang mga tao sa simula pa lamang. Makatutuklas din kayo ng pangunahing mga katotohanan tungkol sa mga pinaka‑karaniwang inaabusong mga droga. At maririnig ninyo ito mula sa mga taong nakaraos sa adiksyon para maikuwento ang kanilang kuwento. Bigyang‑edukayson ang inyong mga sarili. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga.