Quiz sa mga Droga

Sagutin ang sumusunod na mga tanong sa ibaba