Ang Katotohanan Tungkol sa Mga De-langhap

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa mga de‑langhap. Malalaman ninyo kung paanong ang pang‑araw‑araw na mga kemikal ay maaaring magdulot ng mapapanganib at nakamamatay na mga epekto. At maririnig mo ito mula sa mga taong nakaligtas mula sa adiksyon sa mga de‑langhap