LIBRENG BOOKLET NG ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA PAG-ABUSO SA RITALIN

ORDER THIS BOOKLET

[?]

Ang Ritalin ang karaniwang pangalan para sa methylphenidate. Inaabuso ito ng
mga kabataan dahil sa pampasiglang
mga epekto nito. Kahit na kapag ang Ritalin ay ginamit bilang isang iniresetang droga, maaari itong magkaroon ng masasamang mga epekto katulad ng pagkanerbiyoso, hindi makatulog, anorexia, pagkawala ng gana sa pagkain, pag-iiba ng pulso, mga problema sa puso at pagbaba ng timbang. Sinasabi ng mga gumagawa nito na nauuwi kang umaasa sa drogang ito.

Kabilang sa sikat na mga tawag sa Ritalin ang diet coke, kiddie cocaine, vitamin R, R-ball, rids, skittles and smarties.

Alamin kung paano hindi humahantong ang Ritalin sa “pagfo-focus”—at ang seryosong
mga kahihinatnan na maaaring magresulta. Alamin ang mga katotohanan.

Humingi ng inyong LIBRENG kopya ng booklet na Ang Katotohanan Tungkol sa Pag-abuso sa Ritalin.