LIBRENG BOOKLET NG ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA ECSTASY

ORDER THIS BOOKLET

[?]

Ang Ecstasy ay talagang napakamapanganib. Napakalawak ng panganib ng “designer drug” na ito na bumulusok paitaas nang higit 1200% ang naitalang insidente ng nadadala sa emergency room simula noong naging paboritong “club drug” ito sa lahat ng pandamagang “rave” party at mga dance club. Kapag ihinalo sa alkohol, ang Ecstasy ay talagang mapanganib at sa katunayan ay maaari itong nakamamatay.

Kabilang sa sikat na mga pangalan nito ay Cadillac, Adam, California sunrise, clarity, E, elephants, Eve, hug drug, love pill, lover’s speed, X, snowball, XE at XTC.

Alamin kung paanong ang Ecstasy ay nagiging isang maikling paglalakbay mula sa dance floor patungo sa emergency room. Alamin ang mga katotohanan.

Humingi ng inyong LIBRENG kopya ng booklet na Ang Katotohanan Tungkol sa Ecstasy.