LIBRENG BOOKLET NG ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA CRACK COCAINE

ORDER THIS BOOKLET

[?]

Ang crack cocaine ay ang kristal na anyo ng cocaine. Matatagpuan ito na mga solidong bloke o mga kristal na iba-iba ang kulay, dilaw, mapusyaw na kulay-rosas o puti.

Ang crack ay iniinit at hinihithit. Pinangalanan itong crack dahil lumalagitik ito o pumuputok kapag ininit. Ang crack, ang pinakamalakas na anyo ng cocaine, ay ang siya ring pinakamapanganib. Kabilang sa sikat na mga pangalan nito ay apple jacks, crack, devil drug, electric kool-aid, fat bags, hard rock, ice cube, kryptonite, rock star, Roxanne, sugar block at tornado.

Alamin kung gaano kabilis nakakalikha ng adik ang crack cocaine. Alamin ang mga katotohanan.

Humingi ng inyong LIBRENG kopya ng booklet na Ang Katotohanan Tungkol sa Crack Cocaine.