LIBRENG BOOKLET NG ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA COCAINE

ORDER THIS BOOKLET

[?]

Hinango mula sa dahon ng coca, ang cocaine ay unang ginawa bilang isang painkiller. Kadalasan ay sinisinghot ito, at ang pulbos ay nakukuha ng daluyan ng dugo sa pamamagitan ng mga himaymay sa loob ng ilong. Maaari rin itong mainom o maipahid sa mga gilagid.

Para mas mabilis pa itong tumalab sa katawan, itinuturok ito ng mga umaabuso, pero pinapalaki nito nang lubos ang panganib ng overdose (pagkasobra sa dosis ng droga). Ang paglanghap dito bilang usok o singaw ay nakapagpapabilis ng pagkuha ng katawan dito, nang mas may kaunting panganib sa kalusugan kaysa sa inheksiyon.

Kabilang sa sikat na mga pangalan nito ay Aunt Nora, Bernice, binge, blow, Charlie, dust, mojo, nose candy, paradise, toot at white.

Alamin kung bakit ang cocaine ay lumilikha ng isa sa pinakamalalang sikolohikal na pagdepende sa alinmang street drug. Alamin ang mga katotohanan.

Humingi ng inyong LIBRENG kopya ng booklet na Ang Katotohanan Tungkol sa Cocaine.