LIBRENG INFORMATION KIT NG
ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA MGA DROGA

PARA SA MGA TAGAPAGTURO

MGA TAGAPAGTURO: ORDERIN ANG INYONG
LIBRENG KIT

Punan ang form sa ibaba para matanggap ang inyong LIBRENG kit.

[?]

Eksklusibo para sa mga tagapagturopagpatupad ng batas at iba pang
mga espesyalista sa pag-agap sa droga na nagtuturo sa mga estudyanteng 11 taong gulang at pataas sa silid-aralan, mga setting na para sa pagtuturo sa mga grupo o para sa komunidad.

Kabilang sa inyong libreng kit ang:

 • Booklet ng Ang Katotohanan Tungkol sa
  Mga Droga
  , ang sentro ng 13 booklet ng seryeng
  Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga
  ;

 • Ang Foundation for a Drug-Fre World, isang panimulang video sa Foundation, at ang aming mga kagamitan para sa pagpapataas ng kamalayan sa droga na magagamit ninyo agad: ang award-winning PSAs na “Sabi Nila, Nagsinungaling Sila” at isang preview ng dokumentaryong Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga: Tunay na Mga Tao, Tunay na mga Kuwento.

 • Gabay sa Programang Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga

Isang libreng kit kada tagapagturo—kabilang ang libreng shipping. Para matanggap ang inyong libreng kit, punan ang form sa kanan.

Kung sa anumang dahilan ay hindi ninyo pinararangalan ang batayang kasunduang gamitin ang kit na ito para itaguyod ang mga gawaing may kinalaman sa edukasyon tungkol sa droga sa inyong lugar—at magbigay ng dokumentasyon ng paggamit—sa pagpapasya ng
mga opisyal nito, ang Foundation for a Drug-Free World ay maaaring humingi ng bayad para sa pagpapadala ng mga materyales na ito.