Ang Katotohanan Tungkol sa Inireresetang Mga Droga

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa pag‑abuso sa inireresetang droga. Maririnig mo ito mula sa dating mga adik na nakaaalam ng mga kalalabasan at magbibigay ng tunay at karanasan nila mismo sa mga panganib ng inireresetang mga droga.